x
+90 (212) 671 03 22

Site arama yap...

KURUMSAL

ÖZ-DEMİRSAN üst yönetimi; kurguladığı özel İş Etiği Kuralları'nın etkin bir şekilde uygulanmasından ve bunun desteklediği bir kültürün oluşturulmasından sorumludur.

İş Etiği Kuralları ve ilgili her türlü politika Öz-Demirsan'ın tüm çalışanlarının da dahil olduğu bir koordinasyonla sağlanıp üst yönetim tarafından gözden geçirilip, revize ve dökümante edilerek uygulanır.

Dürüstlük: Öz-Demirsan olarak, dürüstlük; öncelikli değerlerimiz arasında yer almaktadır. Tüm çalışanlar ve paydaşlarımızla iş ilişkisi ve süreçlerinde doğruluk ilkesiyle hareket ederiz.

GizlilikÖz-Demirsan olarak; işbirliği içerisinde olduğumuz markaların, hizmet verdiğimiz ve ilişki içerisinde olduğumuz değerli şirketlerin, tüm müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Tüm iştirakçilerimizin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece firmamızın amaçları doğrultusunda kullanır; belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Çıkar Çatışması: Öz-Demirsan olarak çıkar çatışmalarından uzak durmayı hedefleriz. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Öz-Demirsan'ın adını ve gücünü, kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Sorumluluklar: Öz-Demirsan olarak yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; profesyonel işbirliği içersinde olduğumuz müşterilerimize, çalışanlara, tedarikçilerimize, rakiplerimize, topluma, insanlığa karşı “uluslararası iş etiği standartları” sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.